Asil Kelso

1.800.000,0

•Asil Kelso, đá tốc độ, bo lớn, gà không tật lỗi có clip xổ dạt đầu bên trang cá nhân
•SĐT: 0586107767
•Điều chân vàng 1Kg2 ( Giá: 1.800.000đ )
•ĐC: Cẩm Đường, Long Thành, ĐN
•Có fix cho ae nào tới nhà bắt, coi bên trang cá nhân còn nhiều gà cho ae lựa nhé.

TẮT QUẢNG CÁO [X]
- Load Facebook SDK for JavaScript
Đăng Ký Vegas79
0878359240
Facebook