Cú mè

Cú mè 2k250 chân trắng vảy mỏng sạch đẹp nha ae. Mặt gà khôn lanh,, Gà bổn mẻ có thành tích..

Số ký k nói lên chất lượng.

Ae nào k chê nhỏ ký thì chơi thử bổn gà cú của e sẽ hiểu gà đá thế nào.

Ae xem gà tự đánh giá.

Hợp ae cứ liên hệ 0972246254 – Nhí Cà Mau

TẮT QUẢNG CÁO [X]
- Load Facebook SDK for JavaScript
Đăng Ký Vegas79
0878359240
Facebook