Gà Khét

ĐẸP TRAI THÌ CÓ GÌ SAI?
?? KHÉT 2,560KG TRẠNG ĐÁ 2,7KG
? LAI MÁU
? TAY TỐT- BO LỚN
??GIÁ: INBOX??
? 0782 833 841 ?(gặp TÂM)
? https://www.facebook.com/cantho.tam.12
Gà có ship xa!

TẮT QUẢNG CÁO [X]
- Load Facebook SDK for JavaScript
Đăng Ký Vegas79
0878359240
Facebook