Tên đăng nhập là phần đầu của địa chỉ email đã đăng ký. Ví dụ email là [email protected] thì tên đăng nhập là ga7mau

Bạn chưa có tài khoản ?