Chuối đen

Chuối đen gà tre lông hình dử như gà lông. Hiện 1kg1 lẻ. Gà còn tơ lông hình chưa đủ. Về nuôi thêm. Gà ở bến xe bình dương. Giá hs sinh viên nha ae

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004533975332

 

TẮT QUẢNG CÁO [X]
- Load Facebook SDK for JavaScript
Đăng Ký Vegas79
0878359240
Facebook